Vyhledávání


Kontakt

Together - společně

E-mail: together-spolecne(at)seznam.cz

English Only

English Only - Last lesson

01.06.2012 09:40

English Only - Culture and Entertainment

09.05.2012 21:47

English Only - Sports

02.05.2012 21:30

English Only - Pets

25.04.2012 19:33

English Only - Television

18.04.2012 21:34
Záznamy: 1 - 5 ze 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Be In Touch

Be In Touch: buď v kontaktu!

20.02.2011 17:37
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Doplň si mezery

Movie Nights

English Movie Nights

12.03.2011 17:23
Záznamy: 1 - 1 ze 1

English Camp

English Camp Afterparty

27.08.2011 14:31

Den 6: Farewell party v Liberci

18.08.2011 15:36

Den 5: Houston

17.08.2011 15:29

Den 4: Night game

17.08.2011 15:27

Den 4: Hollywood

17.08.2011 15:21
Záznamy: 1 - 5 ze 13
1 | 2 | 3 >>

School and Fun

Poznej lépe Polsko a Litvu

10.05.2011 18:03

Díky naší spolupráci s Křesťanskou základní a mateřskou školou J. A. Komenského v Liberci 5 (Růžodol) jsme se mohli účastnit velmi zajímavého mezinárodního projektu. Škola J. A. Komenského dlouhodobě spolupracuje se základní školou v Polsku a se základní školou v Litvě v rámci programu Comenius podporovaným Evropskou unií. Žáci se vzájemně navštěvují a pracují na společných projektech.

Ve dnech 4.-8. 5. 2011 proběhl na škole festival Comenius, kterého se zúčastnili žáci z Liberce i žáci z polské a litevské školy. My jsme mohli být u toho a zapojit se i v přípravách a organizaci festivalu, ale především užít si program, který žáci připravili. Mohli jsme tak lépe poznat jejich země, jejich kulturu a zvyky, a zase si rozšířit obzory.

Na webu školy J. A. Komenského (www.sjak.cz) je festival popsán takto:

"Čtvrtek byl pracovním dnem, neboť každá země si připravila aktivity na téma Národní tradice a speciality, a tak jsme měli příležitost naučit se litevské a polské lidové tance, písně a vyzkoušet si i výtvarné práce. Naši hosté se na oplátku učili péct podkrkonošskou specialitu, bramboráky.
V duchu tradic se neslo i páteční dopoledne, kdy jsme vyrazili do vesničky historických řemesel a umění u Lysé nad Labem. Zde si děti mohly tradičním způsobem vyrobit mýdlo, papír, aj. V pozdních odpoledních hodinách se poté uskutečnilo mezinárodní setkání žáků, učitelů a rodičů. Program zahrnoval krátké seznámení s činnostmi uplynulých dvou let, vystoupení žáků, prezentaci výrobků a ochutnávku specialit.
Po vyčerpávající dvoudenní práci se naši hosté mohli v sobotu a v neděli těšit z poznávání krás našeho hlavního města a nedaleké hory Ještěd.
Projekt byl pro děti výbornou příležitostí seznámit se s odlišnými kulturami, prohloubit své jazykové znalosti a dovednosti a především navázat nová přátelství."